Friday, 21 February 2014

公基金派息6.35%


公积金宣布2013的 派息 为 6.35% 比去年的 6.15% 多  0.15%。 好不好 见人见智。
主要还是 要依靠你喜欢把钱借给他用,而他把你的钱用在 那里。所以第一个图是整个公积金资产分配。大马政府债券,债券,股票,房地产,货币市场基金为主要五大类。在股票的投资上,主要三十大股就是这些。
 所以在马来西亚最大的股票庄家就是~KXXX~~~哈哈哈

Senarai Pelaburan Ekuiti Bagi 30 Syarikat Teratas Yang Tersenarai Di Bursa Malaysia Mengikut Suku Tahun Setakat 31 Disember 2013

No. Saham % Pegangan
1.  Malaysia Building Society Bhd 64.52%
2.  RHB Capital Bhd 41.34%
3.  Malaysian Resources Corp Bhd   38.87%
4.  Media Prima Bhd 16.86%
5.  Shell Refining (FOM) Bhd 16.75%
6.  Alliance Financial Group Bhd 16.21%
7.  Genting Plantations Bhd 15.94%
8.  CIMB Group Holdings Bhd 15.93%
9.  MBM Resources Bhd 15.82%
10.  IJM Plantations Bhd 15.56%
11.  Kuala Lumpur Kepong Bhd 15.02%
12.  AMMB Holdings Bhd 14.76%
13.  UMW Hldgs Berhad 14.43%
14.  Digi.Com.Berhad 14.39%
15.  Malayan Banking Berhad 14.37%
16.  Public Bank Bhd 14.36%
17.  Sime Darby Berhad 14.27%
18.  Hong Leong Bank Bhd 14.09%
19.  Petronas Gas Bhd 13.61%
20.  Axis Reit Managers 13.23%
21.  UTD Plantation Berhad 13.11%
22.  Dialog Group Bhd 13.00%
23.  Malaysia Airport Holdings Bhd 12.91%
24.  Axiata Group Bhd 12.83%
25.  Tenaga Nasional Bhd 12.36%
26.  Petronas Chemicals Group Bhd 12.36%
27.  Sapura Kencana Petroleum Bhd 12.03%
28.  KPJ Healthcare Bhd 11.91%
29.  Telekom Malaysia Bhd  11.62%
30.  WCT Berhad 10.63%

Sunday, 2 February 2014

2013-1-31虚拟组合cash 10500
top up 500
total 11000


组合直到现在还没有买进任何股票,原因其实就是没有很很符合这个组合的选股条件的,不过最近月尾的波动比较大,已经隐约出现了讯号。组合成立已经三个月都没有买进任何股票,也许错失很多错失机会,但是也没有损失。永远都是保本为上。财不入急门嘛。哈哈
公积金2013年:6%
KLSE 2013年12月31日:1872
KLSE 2014年1月30日:1804